laugardagur, nóvember 01, 2014

Brotin loforð alls staðar

Af því að ég var upptekin við annað í gær þá ákvað ég að nota tækisfærið og heyra í tveimur lögfræðingum. Ég setti þá inn í forsögu málsins og las svo þennan kafla úr bréfi oddvitans fyrir þá:
Gengið er út frá því að þrátt fyrir að könnunin nái til allra kjörgengra íbúa sveitarfélagsins þá verði skilgreint hvert viðhorfið er á skólasvæði Þingeyjarskóla eins og stefnt var að með íbúakosningunni. Það var alltaf megin markmið að leita eftir sjónarmiðum íbúa á skólasvæði Þingeyjarskóla og verður það gert með þessum hætti.
Ég talaði við þá í sitthvoru lagi en fyrstu viðbrögð beggja voru stutt þögn og svo: ,,Jáhá." Þeir voru sammála um að þetta bryti svo sem ekki í bága við neinn lagabókstaf en væri á pólitískt gráu svæði. Annar komst svo skemmtilega að orði: ,,Þessi túlkun ber vott um talsverða hugmyndaauðgi hjá meirihlutanum." Hinn benti mér á að það væri hægt og vel þess virði að senda kvörtun til innanríkisráðuneytisins. Þar sem ég er mjög upptekin við að hugsa ekki um þetta þá nenni ég varla að standa í því. En ef einhver annar/önnur hefur áhuga þá er þessi möguleiki til staðar.

Ég verð að endurtaka að það að setja fram kosningaloforð án þess að kynna sér lögmæti þess er alveg með ólíkindum. Ekki mjög traustvekjandi. Samstöðu varð líka kunnugt um efasemdir um lögmætið strax í kosningabaráttunni:
Í kosningabaráttunni og í sumar hafa þær raddir heyrst að íbúakosningar, með því formi sem stefnt var að, standist ekki sveitarstjórnarlög eða í besta falli séu á gráu svæði hvað þau varðar.
Hún hélt því samt til streitu. Að kalla skoðanakönnunina ,,stefnubreytingu" er veigrunarorð. Þetta eru hrein og klár loforðasvik. Meirihlutinn hefði vel getað efnt loforð sitt um íbúakosningu með því einfaldlega að halda löglega íbúakosningu þar sem öllum íbúum/útsvarsgreiðendum er gert jafnhátt undir höfði. En Samstaða hefur greinilega ekki mikinn áhuga á því.

Í tilefni af væntanlegri skoðanakönnun hef ég nokkrar spurningar vegna misvægis skoðana eftir búsetu innan sveitarfélagsins:

  • Setjum sem svo að innan skólasvæðis Þingeyjarskóla sé meirihluti fyrir óbreyttu ástandi en samanlagður meirihluti fyrir sameiningu séu skoðanir allra teknar með, hvað þá?
Ræður vilji íbúa á skólasvæði Þingeyjarskóla? Verður ekkert tillit tekið til vilja annarra íbúa?
Þetta getur að sjálfsögðu verið á hinn veginn; meirihluti fyrir sameiningu en samanlagður meirihluti fyrir óbreyttu ástandi.

  • Hvað ef meirihlutinn innan skólasvæðisins er naumur en samanlagður meirihluti yfirgnæfandi? Breytir það einhverju?
  • Er búið að ákveða vægi skoðana? Íbúar innan skólasvæðis hafi gildið 1 á meðan aðrir hafa gildið 0,5 svo dæmi sé tekið? Fáum við að vita hvernig þetta er metið?

Þá langar mig að spyrja um ljósleiðarann. Í títtnefndu bréfi oddvitans segir:
Sveitarstjórn hefur ákveðið að þar sem verið er að framkvæma skoðanakönnun í sveitarfélaginu sé rétt að nota tækifærið og kanna hug íbúanna til ljósleiðaravæðingar. Því munu í könnuninni verða nokkrar spurningar sem tengjast lagningu ljósleiðara um sveitarfélagið.
Ég átta mig ekki á tilgangi þessarar könnunar því ef ég man rétt þá var ljósleiðaravæðing óskilyrt loforð af hálfu Samstöðu. Í skjali sem ég hef vistað stendur:
Atvinnumál:
Byrjuð er vinna við að kostnaðargreina lagningu ljósleiðara í öll heimili
í sveitarfélaginu. Ljóst er að þrátt fyrir umtalsverðan kostnað þá er
verkefnið raunhæft og mikilvægt fyrir alla framþróun. Ljósleiðarar bæta
verulega búsetuskilyrði og auka tækifæri íbúa sveitarfélagsins til starfs
og náms.
Stefnt er að verkefnið taki 3-5 ár og hefjist jafn fljótt og auðið er.
Er Samstaða að reyna að koma sér undan þessu loforði líka?

miðvikudagur, október 29, 2014

Stofnun Stórutjarnasveitar

Æi, já. Ég ætlaði ekki að hugsa né skrifa meira um sveitarstjórnarmál í Þingeyjarsveit svo ég ætla að
telja mér trú um að ég sé að skrifa um málefni sveitarfélagsins núna. Mjög sannfærandi, er það ekki? Nei...?
Hvað um það.
Það eru stór mál í gangi. Skýrslur um Þingeyjarskóla,  bréf frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga og ljósleiðari. Samkvæmt bréfi frá sveitarstjóra er þetta ekki jafnslæmt og upphaflega var sagt frá og sýnist mér á öllu að það sé rétt. Hvort fjármál sveitarfélagsins séu á hægri niðursiglingu veit ég ekki né heldur hvernig neikvæðri veltufjárstöðu var bjargað í ár. Þá veit ég ekki heldur hvort Þingeyjarsveit sé enn þá í fjögurra ára gjörgæslu eða hvort skýringarbréfið hafi hreinsað okkur af þeim lista. Ég hef hvorki tíma né nennu til að plægja í gegnum þetta. Það væri voða gaman af einhver hlutlaus staðarfréttamiðill myndi gera það. Kannski þessi sem eiginmaður sveitarstjórans gefur út.
Nú er búið að bæta við 4., 5. og 6. skólaskýrslunni. Hinar þrjár allar orðnar ómögulegar. Mig langar að velta upp þeim möguleika hvort fólkið sem er alltaf að panta skýrslur frá óhæfu fólki og borga fyrir skýrslur sem eru ekki skeinipappírsins virði ætti kannski að fara að axla einhverja ábyrgð á þeim gjörðum sínum. Nei?
Ókey. Nýju fínu skýrslurnar segja að það sé skynsamlegast að sameina Þingeyjarskóla á einum stað. Það sem meira er; skýrsla HLH segir að Þingeyjarskóli sé mjög dýr skóli. Þar fyrir utan, ef heimildir mínar eru réttar,  er stöðugildum við skólann ofaukið um ein 7 og yfirvinnukostnaður gríðarlegur. 5% yfirvinna sé eðlileg í viðlíka stofnunum en er 17% í Þingeyjarskóla. Kostnaðurinn við þessa (illskiljanlegu) viðbótaryfirvinnu er um 50 milljónir á ársgrundvelli.


Og hvaðan skyldu nú fjármunirnir koma sem dælt er í þessa botnlausu peningahít? Jú, frá sveitarfélaginu sjálfu eða nánar tiltekið útsvarsgreiðendum sveitarfélagsins. Öllum útsvarsgreiðendum. Líka þessum sem búa ekki á skólasvæði Þingeyjarskóla. Þið vitið, þessum sem mega núna fá að taka þykjustuþátt í skoðanakönnun en svo verða skoðanir þeirra sorteraðar sér og léttvægar fundnar. Þetta er kannski löglegt en mikið djöfull er það siðlaust.
Hvert var ég nú aftur komin? Já, íbúafundurinn. Það var sem sagt haldinn íbúafundur í gær. Það gengur hér fjöllunum hærra að hrossakaup hafi átt sér stað og sameinaður skóli verði í Hafralækjarskóla hinum forna. Reykdælingar eru ekki par hrifnir af þeim hugmyndum. Ramm reykdælski fréttamiðillinn 641.is leggur t.d. sérstaka áherslu á að það kosti meira að gera upp húsnæði Hafralækjarskóla en að byggja við húsnæði Litlulaugaskóla. Það er að vísu til enn eitt skólahúsnæði í sveitarfélaginu sem er í góðu lagi but let's not go there.
Hvorki Aðaldalur né Reykjadalur vill missa skólann sinn svo það er varla hægt að segja að sátt sé um málið. Endanleg ákvörðun er í höndum sveitarstjórnarinnar sem í sitja annar aðstoðarskólastjóranna við Þingeyjarskóla, mágur hins aðstoðarskólastjórans og eiginmaður kennara við skólann. Jááá...
Ljósleiðarinn? Það má vona.
Um daginn setti Aðaldælingur fram þá fullyrðingu að sveitarfélagið skiptist í tvennt; Þingeyjarsveit sem hefði að geyma Þingeyjarskóla og Stórutjarnasveit sem hefur Stórutjarnaskóla. Þetta er með betri hugmyndum sem ég hef séð. Ég varð ekki alveg jafnglöð og þegar ég uppgötvaði Reference í Word en næstum.
Það er málið. Girða þvert yfir og stofna fríríkið Stórutjarnasveit.
Nei, það verður ekki einveldi.