miðvikudagur, júní 22, 2016

Mótvægisaðgerðirnar

Þið munið þetta, ég veit það, en rifjum samt upp fyrir stílinn.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2014 setti Samstaða fram eftirfarandi loforð varðandi ólöglegu íbúakosninguna sína vegna sameiningar skólanna:

Sveitarstjórn skal fyrir þessar kosningar kynna íbúum með ítarlegum hætti hvað hvor kostur um sig hefur í för með sér, fjárhagslega, faglega og félagslega sem og hugmyndir um mótvægisaðgerðir við þeirri röskun sem niðurstaða kosninganna gæti haft í för með sér.

Það voru aldrei settar fram neinar hugmyndir um mótvægisaðgerðir fyrir kosningarnar, hvorki lítillega hvað þá með ítarlegum hætti eins og lofað var. Reyndar virtust mótvægisaðgerðirnar hreinlega hafa gleymst þar til á þær var minnt. En hvað eru mótvægisaðgerðir?


Mótvægi
Í Íslenskri orðabók Máls og menningar frá 2000 finnst ekki orðið mótvægisaðgerðir en orðið mótvægi er skýrt svona:

andvægi, e-ð sem vegur upp á móti e-u.

Ástæðan fyrir því að orðið mótvægisaðgerðir finnst ekki í gömlu orðabókinni minni er einföld; það var ekki til árið 2000. Skv. vefritinu Múrnum tilheyrði orðið fyrst stóriðjunni og „frösum“ stjórnmálanna:

Alltaf bætast ný orð við orðabók stjórnmálanna. Eitt af þeim sniðugustu er „mótvægisaðgerðir“ en umhverfisráðherra greip mjög til þess þegar hún sneri við úrskurði skipulagsstjóra um Kárahnjúkavirkjun. En hvað merkir orðið mótvægisaðgerðir? Það virðist merkja að þegar risastórt svæði er farið undir lón sé hægt að gera eitthvað annað í staðinn sem dragi úr áhrifum alls rasksins. Þetta er gott orð til að friða þá sem hafa áhyggjur af því að það sem einu sinni hefur verið sökkt sé þar með horfið, a.m.k. eins og það er. Það skapar öryggiskennd og tilfinningu fyrir því að kannski sé þetta ekki svona endanlegt. Mótvægisaðgerðir er orð sem höfðar vel til allra flokka krata. (Ármann Jakobsson, 2002)

Nú get ég ekki farið eftir neinu nema eigin máltilfinningu og Orðabókinni en ég hefði haldið að boðaðar mótvægisaðgerðir ættu að „vega upp á móti“ þeirri „röskun“ sem flutningur í eitt hús hafði í för með sér. Hvaða röskun átti sér stað?


Fengið hjá 641.is


Röskunin
Bein röskun var sú að grunnskólahald var lagt niður í Litlulaugaskóla og fjórir einstaklingar misstu atvinnu sína. Svo má deila um óbeinar raskanir, eins og t.d. skert gæði Lauga sem þéttbýliskjarna sveitarfélagsins. Þar sem erfitt er að festa hendur á óbeinni röskun skulum við halda okkur við þessar beinu.
Mér hefði fundist mikilvægast að reyna að ýta undir og jafnvel hreinlega skapa atvinnu á svæðinu. Sveitarstjórnin virðist ekki deila þeirri skoðun minni, henni virðist mikilvægast að koma húsnæðinu í brúk:

Sveitarstjórn samþykkir að leggja núverandi skólahús Litlulaugaskóla undir starfssemi er tengist mótvægisaðgerðum vegna breytinga í skólamálum sveitarfélagsins.
Innviðum húsnæðisins verður ekki breytt með varanlegum hætti á tímabilinu.
Bókasafn Reykdæla heldur aðstöðu sinni til að þjónusta íbúa með óbreyttum hætti.
Eldhúsið verður notað til að sinna verkefnum í tengslum við grunnþjónustu sveitarfélagsins og starfsemi sem verður í húsinu.
Þessi samþykkt gildi til næstu tveggja ára og tekin til endurskoðunar innan þess tíma.
Hugmyndin er að húsið verði umgjörð um starfsemi á sviði sköpunar, þekkingar, tækni, hugverka og handverks. Frekari hugmyndir um starfsemi í húsinu og umgjörð hennar verða unnar í samráði við íbúa sveitarfélagsins.
Sveitarstjóra og oddvita falið að vinna að framgangi málsins.

Svo allrar sanngirni sé gætt þá virðist sveitarstjórnin vilja að húsið verði umgjörð um starfsemi en sú starfsemi virðist eiga að vera algjörlega að frumkvæði íbúa. Það er gott og blessað. En við erum ekki öll frumkvöðlar og sveitarstjórnin lagði niður fjögur störf. Er ekki eðlilegt að ætla að „mótvægisaðgerðir“ við niðurfellingu starfa feli í sér sköpun nýrra starfa?
Nú veit ég ekki betur en að flest þeirra sem misstu vinnuna séu komin í önnur störf eða hafi hreinlega búið til sín eigin tækifæri. Punkturinn er að meintar mótvægisaðgerðir sveitarstjórnarinnar höfðu ekkert um það að segja.

Húsnæði
Eins og áður sagði virðist nýting húsnæðisins vera í forgangi hjá sveitarstjórninni og engu megi breyta þar í tvö ár frá samþykkt. Hins vegar hafa nú verið gerðar breytingar á húsnæðinu sem sagan segir að kosti 10 milljónir. Ég læt þá tölu flakka því ég finn hvergi hina réttu tölu. Það er vissulega skynsamlegt að láta húsnæði ekki standa ónotað hins vegar hef ég hvergi séð endanlega ákvörðun um nýtingu húsnæðisins. Hefur sú ákvörðun verið tekin að eiga húsið? Það verður sem sagt ekki selt?
Nú heyri ég að það vanti húsnæði á Laugum. Ég er auðvitað enginn sérfræðingur í samfélagssköpun en ég hefði í einfeldni minni haldið að til að samfélag haldi velli þá þurfi fólk að búa í því samfélagi. Miðað við sífellda fækkun íbúa þá ætti sveitarfélagið kannski að reyna að hafa húsnæði til staðar fyrir það fólk sem vill hér búa. Litlulaugaskóli var upphaflega byggður sem íbúðarhúsnæði.
Persónulega hefði mér fundist húsnæðið henta til hótelreksturs hvort sem það hefði verið selt eða leigt út. Það er nú eitt af því sem er að gerast á Laugum, annað hvert hús er orðið að gistiheimili. Skiljanlega, hér er jú til þess ætlast að fólk skapi sína atvinnu sjálft og þarna er markaður. En þetta þýðir auðvitað að á Laugum sest fólk ekki að á meðan.

Öll atvinna og atvinnuuppbygging er af hinu góða og mikil uppbygging ferðaþjónustu á sér stað í öllu sveitarfélaginu en mig langar með fullri virðingu að benda á skýrslu Rannsóknastofnunar atvinnulífsins á Bifröst þar sem segir: „Forsvarsmenn 65% fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar telja að skattsvik skekki samkeppni í þeirri grein ferðaþjónustu sem fyrirtæki þeirra starfa í.“

Það er ekki nóg að hafa mikla atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu ef hún skilar litlu í sameiginlega sjóði.

Áframhald
Um mitt sumar 2015 var ráðinn verkefnisstjóri mótvægisaðgerða í 50% stöðu til hálfs árs. Sú ráðning virðist hafa verið framlengd án þess að það kæmi neins staðar fram en hversu lengi er ekki vitað. Verkefnisstjóranum var ætlað að halda: „utan um þau verkefni sem unnið er að nú þegar og skilgreind verða síðar á verkefnistímanum sem er út árið 2015."

Verkefnisstjórinn er nú að hverfa til annarra starfa svo ekki veit ég hvað verður um verkefnisstjórastöðuna. Hefur hún verið lögð niður eða minnkuð?
 
Er litið svo á að mótvægisaðgerðum sé lokið?

Verður gerð úttekt á árangri mótvægisaðgerðanna? Eins og t.d. hversu mörg störf hafa skapast?

Voru mótvægisaðgerðirnar kannski bara: „gott orð til að friða þá sem hafa áhyggjur af því að það sem einu sinni hefur verið sökkt sé þar með horfið, a.m.k. eins og það er. Það skapar öryggiskennd og tilfinningu fyrir því að kannski sé þetta ekki svona endanlegt.“ Í sól og blíðu á Hálsi 22.6. 2016Uppfært 24. júní 2016

Ráðning verkefnisstjórans hefur verið framlengd til ársloka 2016.
Þá er hér gott viðtal á N4 þar sem farið er yfir Seiglu-verkefnið.


mánudagur, júní 20, 2016

Tæknifrúin: Rauð augu.

Það er nokkuð algengur misskilningur að ég kunni ýmislegt fyrir mér þegar kemur að tæknimálum. Það er ekki alls kostar rétt, það eina sem ég raunverulega kann er að leita á www.google.is. Galdurinn er mjög einfaldur; slá bara inn hinar heimskulegustu spurningar á google en þær verða að vera á ensku. Þá er nokkuð bókað að lausnin birtist eða alla vega fyrsta skrefið að lausninni.

En þar sem marga af minni kynslóð (00 kynslóðin) óar eitthvað við tækninni þá datt mér si sona í hug að deila einhverju af kunnáttunni. Til þess er kunnátta, ekki til að lúra á henni.

Ég ætla að byrja á rauðum augum á myndum, aðallega vegna þess hversu auðvelt er að laga þau.
Þegar við tökum mynd á stafræna myndavél eða síma þá annað hvort hleðst myndin inn á ský eða við hlöðum henni inn. Hvort heldur sem er þá opnar tölvan hana (yfirleitt) í einhverju forriti. Oftast fylgir ákveðið myndaforrit tölvunni.
Einu sinni átti ég makka (imac) sem innihélt myndaforritið iphoto. Ef ég man rétt þá blasti takkinn Fix red eye beint við þegar forritið var opnað. Það var eins auðvelt og það gat verið. Velja fix red eye, þá varð bendillinn að hring, misstórum sem maður setti utan um rauða augað og smellti. Voila. Það hlýtur að vera orðið enn auðveldara ef eitthvað er á nýju mökkunum. En til öryggis þá beiti ég töfrabragðinu og pikka inn á google iphoto red eyes. Hérna er t.d. ágætis útskýring.

Undanfarin ár hef ég notast við ódýra pc tölvu (skæruliðar á heimilinu) sem virkar ljómandi.  Í minni tölvu er myndaforritið Photo Gallery sem ég held að sé staðalbúnaður, alla vega með Windows 10 sem flestum pc eigendum bauðst að hlaða niður sér að kostnaðarlausu.
Þar opnar maður myndina (hægrismellir og velur Open with og svo Photo Gallery ef það gerist ekki sjálfkrafa). Þá opnast fyrst albúmið og allar myndirnar þumlar, maður smellir á tiltekna mynd sem stækkar og þá birtist þessi borði efst:Smellið á rauða augað, setjið bendilinn sem er núna orðinn að krossi í rauða augað og smellið. Þá ætti þetta að vera komið en stundum ef myndin er stórkornótt eins og við sögðum í gamla daga (ég er slæm af elli í dag) þá getur þetta orðið smá handavinna en aldrei mikil.

Ef fólk vill þá er líka fullt af forritum á netinu sem hægt er að nota eins og t.d. þetta.

Núna ætlast ég til að þið hættið að pósta myndum af rauðeygðu fólki!