sunnudagur, desember 21, 2014

Undarleg uppsögn

Í títtnefndri fundargerð sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 18. des. sl. segir:
Auglýst verður eftir skólastjóra frá 1. mars 2015, sem mun sjá um að skipuleggja starfsmannahald og móta innra starf skólans. Honum til aðstoðar munum við ráða faglegan ráðgjafa.
Þar sem þessi breyting er stjórnvaldsákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga um uppsagnir starfsmanna. Munum við því ekki segja öllum upp eins og við höfðum ráðgert heldur fara eftir meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Þar segir; „Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.“
Nú verður að spyrja: Hvers vegna í ósköpunum á að segja skólastjóranum upp? Það var fyllsta ástæða til að segja skólastjóranum upp 2012 þegar skólarnir voru sameinaðir enda áttu sér þá stað skipulagsbreytingar í yfirstjórn skólanna en það er engin ástæða til þess nú. Það er bara einn skólastjóri til staðar. Og miðað við að sveitarstjórnin vísar til ákvæða stjórnsýslulaga um að ekki verði teknar íþyngjandi ákvarðanir þá er vandséð af hverju segja þarf upp skólastjóranum.
Ekki nema auðvitað að talið sé að núverandi skólastjóri sé ekki vandanum vaxinn en það er ekki nokkur ástæða til að ætla það því í umsögn Fræðslunefndar frá 11. des. sl.  segir:
Fræðslunefnd telur þessa breytingu geta gert góðan skóla enn betri bæði faglega og félagslega fyrir nemendur.
Fræðslunefnd telur skólann góðan. Svo vitnað sé í amerískan frasa; If it ain't broken, don't fix it.

Nú má flestum vera ljóst að ég fagna þessari ákvörðun persónulega en ég hlýt að fordæma þessi vinnubrögð. Skólastjórinn hefur nefnilega ekki eina einustu ástæðu til að ætla neitt annað en að sveitarstjórn Þingeyjarsveitar styðji hann og hans embættisfærslur.
Í fyrsta lagi þá hefur Fræðslunefnd lagt blessun sína yfir öll hans verk.
Í öðru lagi sá sveitarstjórn ekki nokkra ástæðu til áminningar eftir að dómur féll í ,,Gróumáli" og telur þar með ekkert athugavert við vinnubrögð þar.
Í þriðja lagi birti fyrrverandi oddviti Samstöðu opinbera stuðningsyfirlýsingu við skólastjórann í Akureyri Vikublaði (sic.) 16. jan. sl. eftir að gagnrýni mín rataði þar inn. Tel ég eðlilegt að ætla að oddviti stjórnmálaafls sé talsmaður þess.
Í fjórða lagi báru núverandi sveitarstjóri og formaður fræðslunefndar fullt traust til skólastjórans til að vera dómari í eigin sök. Það verður að teljast mikið traust og erfitt að ætla að það sé óverðskuldað að mati sveitarstjóra og formanns fræðslunefndar.
Í fimmta lagi tók núverandi þriðji maður á lista Samstöðu upp á því að eigin sjálfdæmi að rita tilfinningamikla grein til stuðnings skólastjóranum í kjölfar gagnrýninnar og umræðunnar. Miðað við viðbrögðin hlýtur að mega ætla að mikil og almenn ánægja sé með störf skólastjórans.
Í sjötta og síðasta lagi sá sveitarstjórn ekki nokkra ástæðu til að gagnrýna fjármálastjórn skólans í kjölfar svartrar skýrslu Haraldar L. Haraldssonar um fjármál skólans. Núverandi oddviti lét m.a.s. hafa eftir sér opinberlega að skýrslan sýndi aðeins: ,,ákveðna óhagkvæmni."
Ekki er að sjá að neitt hafi gerst síðan sem skýrir það af hverju skólastjórinn er allt í einu fallinn í ónáð.

Engin áminning, engin gagnrýni ekkert tiltal, bara ánægja og svo búmm! Sagt upp.
Það er alveg sama hver á í hlut, þetta eru óþolandi vinnubrögð. Ég get ekki séð neitt annað en að enn ein stjórnsýslukæran sé á leiðinni. Og það með réttu.


Engin ummæli:

Skrifa ummæli